Valg 2016

Styret i HCK har i 2015 bestått av følgende:

Verv Navn Periode Status
Leder Paul Rief 2015 På valg
Sekretær Ann Helen Løvhaug 2014-2015 På valg
Økonomiansvarlig Ståle Gundersen 2015-2016
Styremedlem  Svein Tore Åkerlund 2014-2015 På valg
Styremedlem  Roar Moen 2015-2016
Styremedlem  Wiggo Tokerud 2014-2015 På valg
Styremedlem  Elin Heier Jorstad 2015-2016
Revisor  Gisle Berget 2015 På valg

 

Paul, Ann Helen, Svein Tore, Wiggo, og Gisle er på valg i år.

Vi oppfordrer medlemmer som kan tenke seg å være med i styret, til å melde sin interesse.

Årsmøtet holdes i februar. Dato er ikke klart ennå. Info kommer…..