Påminnelse

Husk å melde deg på Randsfjorden Rundt 2021

Trykk her for påmelding
Ny runde med Teamklær (9/7/2020) - Link til bestilling https://www.bioracer.be/no/mybioracer/?r=V563S6uRBN Frist for bestilling er 20. september!
Flyer Lygna Opp 2020 (8/31/2020) - Link til Lygna Opp 2020 – flyer [pdf)  
Saksliste til årsmøte – 10.februar (1/31/2020) - 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Valg av møteleder/dirigent 5. Valg av referent 6. Valg av to medlemmer til å signere protokollen 7. Behandling av årsberetning 8. Behandling av regnskap i revidert stand 9. Behandling av forslag og saker i) Danne flere grupper for langturer ii) Forbedre […]