Hadeland CK – Årsmøte 2015

Dato/tid: Torsdag 3. mars kl 19:00
Sted: Hadeland Gjestegård

Sakliste
1.  Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av fremmøtte medlemmer
4. Årsberetning
5. Revidert regnskap
6. Fastsettelse av kontigent 2016
7. Innkomne forslag
8. Valg
9. Gaveutdeling
10. Eventuelt
Siste frist for påmelding er 28. februar.
Påmelding her:
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=265259X50520404X96940