Innkalling til årsmøte 2018 Hadeland CK

Velkommen til årsmøte i HCK

Dato/tid: Torsdag 15. februar kl 18:30     Sted: Hadeland Gjestegård

Saksliste:
1.  Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av fremmøtte medlemmer
4. Årsberetning
5. Revidert regnskap
6. Fastsettelse av kontigent for 2019
7. Innkomne forslag
8. Valg
9. Valg av representanter til forbundsting og andre saker
10. Blomster og gaveutdeling
11. Eventuelt

Innkomne forslag må være oss i hende innen 1.februar.
Siste frist for påmelding er 12. februar.
Link til påmelding: