Bestemmelser og klasse inndelinger

Det er begrensninger på hvor langt sykkelen skal kunne trille på 1 tråkk. Oversikt over riktig utveksling finner dere her:

12 13 14 15 16 17 18
37 6,58 6,08 5,64 5,26 4,94 4,64 4,39
38 6,76 6,24 5,79 5,41 5,07 4,77 4,51
39 6,94 6,41 5,95 5,55 5,20 4,89 4,62
40 7,12 6,57 6,10 5,69 5,34 5,02 4,74
41 7,29 6,73 6,25 5,83 5,47 5,15 4,86
42 7,47 6,90 6,40 5,98 5,60 5,27 4,98
43 7,65 7,06 6,56 6,12 5,74 5,40 5,10
44 7,83 7,23 6,71 6,26 5,87 5,52 5,22
45 8,01 7,39 6,86 6,40 6,00 5,65 5,34
46 8,18 7,55 7,01 6,55 6,14 5,78 5,45
47 8,36 7,72 7,17 6,69 6,27 5,90 5,57
48 8,54 7,88 7,32 6,83 6,40 6,03 5,69
49 8,72 8,05 7,47 6,97 6,54 6,15 5,81
50 8,90 8,21 7,63 7,12 6,67 6,28 5,93
51 9,07 8,38 7,78 7,26 6,81 6,40 6,05
52 9,25 8,54 7,93 7,40 6,94 6,53 6,17
53 9,43 8,70 8,08 7,54 7,07 6,66 6,29
54 9,61 8,87 8,23 7,69 7,20 6,78 6,40

 

 Eksempel: I M13-14 kan sykkelen trille max. 6,68 meter på en pedalomdreining. Vi ser ut fra tabellen at gunstigste utveksling vil være 50-16. Dette vil gi 6,67 meter. Ved å bruke 52-klinge foran, må rytteren opp på 17 bak. Skal han ha 15 klinge bak, må han ned på 46 foran.

I rittene stiller rytterne i ulike klasser:

K10 – jenter født i 2004
K11-12 – jenter født i 2003 og 2002
K13-14 – jenter født i 2001 og 2000
K15-16 – jenter født i 1999 og 1998

M10 – gutter født i 2004
M11-12 – gutter født i 2003 og 2002
M13-14 – gutter født i 2001 og 2000
M15-16 – gutter født i 1999 og 1998

Ved få ryttere i enkelte klasser blir klasser slått sammen.

 

 

Klassebestemmelser Maksimal   distanser i km

 

Klasse Max.
Meterpr.
omdr*
Tempo Lag   tempo Fellesstart
K10 6,68 5 10 10
M10 6,68 5 10 10
K11-12   6,68 10 10 20
M11-12   6,68 10 10 20
K13-14   6,68 10 20 30
M13-14   6,68 20 30 40
K15-16   7,17 15 20 60
M15-16   7,17 30 50 80
K   Junior 7,93 15 30 80
M   Junior 7,93 30 70 140
M U23 40 180
K   Senior 40 50 120
M   Senior 80 200
K   Veteran 30 30 80
M   Veteran 30 150

 

1.1.036 Ungdom
Denne klassen består av ryttere fra og med 10 til og med 16 år. Arrangøren har anledning til å kjøre med delte årsklasser for M/K11-16. Det må i tilfelle foretas premiering for hver enkelt årsklasse. Norges Cykleforbund – Lov og Regelverkshefte 2011 Del 7 – Kapprittsreglement for Landevei (KR) 3

Klasse M15-16
Består av ryttere som i konkurranseåret fyller 15 eller 16 år.
Maksimal utveksling alle disipliner: 90,6”=7,17m
Lengste tillatte distanse: 30 km tempo, 50 km lagtempo og 80 km fellesstart.

Klasse M13-14
Består av ryttere som i konkurranseåret fyller 13 eller 14 år.
Maksimal utveksling alle disipliner: 84,4”=6,68m
Lengste tillatte distanse: 20 km tempo, 30 km lagtempo og 40 km fellesstart.

Klasse M11-12
Består av ryttere som i konkurranseåret fyller 11 eller 12 år.
Maksimal utveksling alle disipliner: 84,4”=6,68m
Lengste tillatte distanse: 10 km tempo, 10 km lagtempo og 20 km fellesstart.

Klasse M10
Består av ryttere som i konkurranseået fyller 10 år.
Maksimal utveksling alle disipliner: 84,4”=6,68m
Lengste tillatte distanse: 5 km tempo, 10 km lagtempo og 10 km fellesstart.

Klasse M 6
Består av ryttere som i konkurranseåret fyller 6 t.o.m 9 år.
Ryttere i klasse M 6 kan kun delta i lokale konkurranser og uten rangering på lukket område, ref. NIFs barneidrettsbestemmelser. Rytterne i disse klassene må registreres i lisenssystemet.

Junior
Består av ryttere som i konkurranseåret fyller 17 eller 18 år.
Maksimal utveksling alle disipliner: 100”=7,93m
Lengste tillatte distanser: 30 km tempo, 70 km lagtempo og 140 km fellesstart.

 Under 23
Består av ryttere som i konkurranseåret fyller 19 – 22 år. En rytter i denne kategorien som tilhører et Trade Team blir automatisk ”Elite”. I nasjonale ritt blir denne klassen å anse som M-senior. Når et ritt kjøres for klasse M-senior, er dette rittet åpent for både U23 og Elite.

Elite
Består av ryttere som i konkurranseåret fyller 23 år eller mer, og som er godkjent av NCF etter innstilling fra SKS, og etter følgende retningslinjer:
Ryttere som i konkurranseåret fyller 30 til og med 39 år, kan løse lisens for Elite-klasse, uten søknad. Ryttere som i konkurranseåret fyller 40-49 år kan løse lisens i Elite-klassen, basert på søknad fra rytterens klubb. Ryttere som i konkurranseåret fyller 30-39 år, og som har kontrakt med et UCI-registrert lag eller NCF Konkurransefellesskap (KF) skal løse Elite-lisens. Disse rytterne kan ikke delta i Veteranklassen. Ingen rytter tillates å starte i ritt som kun er forbeholdt ryttere med lisens i Elite uten at vedkommende innehar lisens for denne klassen eller at vedkommende har fått dispensasjon, kfr. 1. avsnitt i innledningen til dette kapitlet om klasse-bestemmelser. Norges Cykleforbund – Lov og Regelverkshefte 2011 Del 7 – Kapprittsreglement for Landevei (KR) 4