Invitasjon til åpent møte om Lygna 11. september

LYGNA – ØSTLANDETS NYE STORE

OMRÅDE FOR FRITIDSBOLIGER ?

Invitasjon til åpent møte

på Lygnasæter torsdag 11.september kl. 18.30

Vi inviterer alle, herunder lag/foreninger, privatpersoner, næringsliv og offentlige organer til en kveld for tanker og innspill rundt utvikling av Lygna-området

Les mer her