Saksliste til årsmøte – 10.februar

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling

3. Godkjenning av saksliste

4. Valg av møteleder/dirigent

5. Valg av referent

6. Valg av to medlemmer til å signere protokollen

7. Behandling av årsberetning

8. Behandling av regnskap i revidert stand

9. Behandling av forslag og saker

i) Danne flere grupper for langturer

ii) Forbedre info om treningstider på nett/facebook

iii) Forbedre rutiner/info til nye medlemmer om felles treninger m.m

10. Fastsettelse av medlemskontingent for 2021.

11. Vedta budsjett for 2020

12. Valg

13. Gaveutdeling