Spinning tilbud

Den aldersbestemte gruppen har startet opp spinning i HIFT’s lokaler i Brandbu på Mandager kl.18.00.

Vi vil etter hvert øke med en dag ekstra, men er per dags dato usikker på når det blir.

Vi ønsker at dette skal være ett tilbud til de øvrige i klubben som kanskje ikke kan spinne på Tirsdager / Torsdager.

Steffen Woldengen leder treningen.

Dere er hjertelige velkomne!

Mvh
Sigbjørn