Prøving og bestilling av klær

Som nevnt på årsmøtet skifter vi til Trimtex som leverandør av vårt sykkeltøy.
Designet forblir likt som tidligere, men prisene blir meget hygglige.

Det blir mulighet til å se og prøve klær i forkant av bestilling

Sted:Hapros kantine i Brandbu
Tidspunkt: Mandag 2. mars kl 18-21

Bestilling gjøres på webshop kan gjøre i tidsrommet 2.3 -15.3.
Nærmere info kommer.

Med vennlig hilsen

Styret i Hadeland CK