Referat fra møte i landeveisgruppen

Hei alle asfaltsyklister!

Nå nærmer sommeren seg og her kommer et forsinket referat fra sykkelmøtet vi hadde før jul. Treningsplan og mer informasjon om sykkelrittene for sesongen er under utarbeidelse og vil bli gjort tilgjengelig før snøen er borte!

Referat landeveismøte hck

Mvh

Andreas Woie