Spinning høsten/vinter 2016/2017

På styremøte onsdag ble det bestemt følgende angående spinning:

Hadeland CK benytter seg av tilbudet fra HIFT om to spinningkvelder pr uke, der vi leier salen i klubbens regi.

Medlemmene har fritt valg om eller hvor de vil være medlem av et treningssenter.
Prisen hos Hadeland Treningsenter fikk vi ikke ned og er dermed kr 549,- pr mnd uansett spinning eller ikke, og hos HIFT gjelder 6.mnd for kr 2200,-  (kr 366,- pr mnd)

Begrunnelsen er at vi holder kostnaden noe nede ved å gå på spinning tilbudet fra HIFT. Vi sparer 33% av kostnaden for å fortsette hos HIFT.

Hadeland CK betaler som i fjor salleie for spinning.

Treningstider blir følgende:
Mandag 19:45 og utover kvelden
Onsdag   18:00 – 19:30

Vi starter opp førstkommende mandag.