Styret i Hadeland CK – Hvem er på valg i 2017?

Det begynner å nærme seg nytt år, og i starten av februar blir det årsmøte i Hadeland CK.

Under ser du hvilke verv som er på valg.
Noen har sagt seg villig til gjenvalg mens andre vil skiftes ut.

Vi trenger flere ildsjeler, er du interessert i å bidra i Styret?
Ta kontakt med valgkomiteen, Vidar (906 23 410) eller Jørgen (412 52 134).

Verv Navn Periode Status
Leder Paul Rief 2016 På valg
Nestleder Wiggo Tokerud 2016-2017 Ikke på valg
Sekretær Ann Helen Løvhaug 2016-2017 Ikke på valg
Økonomiansvarlig Ståle Gundersen 2015-2016 På valg
Styremedlem Knut Inge Bjørnsgaard 2016-2017 Ikke på valg
Styremedlem Roar Moen 2015-2016 På valg
Styremedlem Elin Heier Jorstad 2015-2016 På valg
 –
Varamedlem Svein Tore Aakerlund 2015-2016 På valg
Varamedlem Hans Framstad Skaare 2016-2017 Ikke på valg
 –
Valgkomiteen Vidar Aanekre 2016-2017 Ikke på valg
Valgkomiteen Jørgen B. Sørensen 2016-2017 Ikke på valg
 –
Revisor Gisle Berget 2016 På valg