Arven etter sykkel-VM

 

Norges Cykleforbund lanserer i forbindelse med sykkel-VM i Bergen et eget ungdomsprosjekt for å utvikle fremtidens ledere i sykkel, trenere og kommissærer. I Sykkelpolitisk dokument(SPD) for perioden 2016 – 2020 er det en uttalt målsetning at vi skal «rekruttere ungdom og tidligere aktive til å ta verv i sine klubber». Vi ønsker at hele sykkel-Norge skal få ta del av sykkel-VM og inviterer ungdom til kompetansesamling i forkant og som frivillige under selve mesterskapet.

NCF dekker opphold, reise og mat for deltagerne under begge opphold i Bergen.

Se mer informasjon her: http://sykling.no/article/arven-etter-sykkel-vm