Monthly Archives: april 2018

Referat fra medlemsmøte 12/4

Hei!

Her kommer kort oppsummering av det vi diskuterte og ble enige om på medlemsmøtet vi hadde på Hadeland Gjestegård torsdag den 12. april. 23 stk medlemmer møtte opp til tross for flott sykkelvær.

Trening landevei – Oppmøte blir på Fagerlund. Terminliste settes opp.  Legge opp til turer hvor dem som ønsker kan forkorte turen etter eget ønske. Søndagsturer på 3-4 timer. En ansvarlig for hver trening. Jørgen B Sørensen og Morten Røsaasen bidrar med opplegg. Langtur søndager kl 10 og kl 9 når varmere i været. Tirsdager og torsdager kl 18.30. Merk, klokkeslett. Ble bestemt da en del sliter med å rekke trening til kl 18. Enighet om å flytte til kl 18.30. Men før 1.mai kl 18.00. Info om treninger sendes ut på transponder.

Trening Terreng – Legge inn litt vanskelighetsgrad. Beskrive på forhånd. Intervall på sti. Stort sti nettverk på Hadeland. Må ikke
oppi Øståsen for å finne stier.
Pumptrack er fint for alle. En del gutter brenner for dette, og det vil bli offisiell åpning i september. Mange muligheter. Hans Dehlimarken tar noen treninger i Buhammeren. Morten Røsaasen kan også bidra. Oppmøte på samme sted og tid for begge gruppene. Sende ut info og vi må ha en treningskalender. Lages sammen med dem som er interessert i å bidra. Bør opprette en Facebook gruppe som vi kan legge ut info utover ordinær trening. Om noen flere vil være med for eksempel. Ønsker forslag om tur. Sendes [email protected]. Lage faste ruter, og bestemme på forhånd. Paul har gamle lister liggende som også kan brukes.

RR 2018 – 300 påmeldte allerede. Dugnad og sosialt. Blir mange deltakere i år pga flere ritt som er avlyst. Andre Nygård har tatt på seg posten Sikkerhet. Vi trenger en person til som erstatter for Hans på Bygg og anlegg. Håper at noen kan melde sin interesse.

Grillfest på sittpåsletta Pumptrack i sommer – Familiedag. Grilldag. Vi sørger for mat og drikke. Søke rekruttering ved å henvende oss til skolene. Bruke pumptrack til dette. Stort potensiale. Forslag om familiedag lørdag 11/8.

Klær selges med 40% rabatt på dette møtet. Vi har 3-4 hjelmer igjen til 750 kr.

Stasjonært vaktkurs – Påmeldte var 25 stk og oppmøte var 10 på første kurs. Div grunner til mange forfall. Kurs nr 2 blir mandag 30/4. Paul informerte om opplegget. Vi trenger minimum 10 stk som tar kurset. Påmelding er inne på min idrett.

Takk for hyggelig sykkelmøte !