Saksliste årsmøte 7.februar 2019

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE I HADELAND CK

7.februar 2109

 

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder, referent og to til signering av årsmøteprotokoll
  3. Godkjenning av fremmøtte medlemmer
  4. Årsberetning
  5. Revidert regnskap
  6. Fastsettelse av kontingent for 2020. Forslag om egen ungdomskontigent.
  7. Innkomne forslag
  8. Valg
  9. Gaveutdeling
  10. Eventuelt