Innkalling til årsmøte Hadeland CK 2016

Dato/tid: Torsdag 9. februar kl 19:00
Sted: Hadeland Gjestegård

Sakliste
1.  Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av fremmøtte medlemmer
4. Årsberetning
5. Revidert regnskap
6. Fastsettelse av kontigent 2017
7. Innkomne forslag
8. Valg
9. Gaveutdeling
10. Eventuelt
Siste frist for påmelding er 5. februar.
Påmelding her:
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=367370X78262258X41851