Møte

Saksliste til årsmøte – 10.februar

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling

3. Godkjenning av saksliste

4. Valg av møteleder/dirigent

5. Valg av referent

6. Valg av to medlemmer til å signere protokollen

7. Behandling av årsberetning

8. Behandling av regnskap i revidert stand

9. Behandling av forslag og saker

i) Danne flere grupper for langturer

ii) Forbedre info om treningstider på nett/facebook

iii) Forbedre rutiner/info til nye medlemmer om felles treninger m.m

10. Fastsettelse av medlemskontingent for 2021.

11. Vedta budsjett for 2020

12. Valg

13. Gaveutdeling

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Hadeland Cykleklubb.

Årsmøtet avholdes mandag den 10.02.2020 klokka 19.00 på Central Bistro, Torgvegen 8, 2760 Brandbu.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 27.01.2020 til [email protected]

Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Medlemsmøte høsten 2019

Sted: Hadeland Gjestegård
Dato/Tid: 24. oktober kl 19:00

Agenda:
– Oppsummering av året
– Spinning for vinteren 2019/20
– Innetrening/ sirkeltrening på Moen
– Innkjøp av henger
– Planer for vinter/vår
– Løypebygging i Moen
– Hvordan har trening vært i sommer
– Spaniatur til våren?
– Tilbud fra våre samarbeidspartnere (Sport1/Rojan Rundfahrt)
– Eventuelt

Velkommen !

Vennlig hilsen
Styret i Hadeland CK

Innkalling til årsmøte i Hadeland CK

Til medlemmene i Hadeland CK

Styret innkaller herved til årsmøte i Hadeland CK
Årsmøtet avholdes den 7.februar kl 19:00 på Hadeland Gjestegård.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 30. januar på [email protected].
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.hck.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Bindende påmelding gjøres her.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Medlemsmøte 1. november

Skjermbilde 2018-09-27 kl. 20.58.38
Sted: Hadeland Gjestegård
Dato/Tid: 1. november kl 19:00 (prøving av klær fra kl 17:30)

Agenda:
– Prøving av den nye kleskolleksjonen for 2019 fra kl 17:30 og frem til møtestart
– Presentasjon av den nye kolleksjonen fra Bioracer!
– Trening vinteren 2018-19
– Oppkjøring våren 2019 (Mallorca/Gran Canaria?)
– Eventuelt

Velkommen !

Vennlig hilsen
Styret i Hadeland CK

Medlemsmøte torsdag 9. november

Medlemsmøte som tidligere annonsert.
Agenda
 – Randsfjorden rundt 2017 med de nye regler som er satt fra Vegvesen.
– Trening/spinning vinter/vår
– Trening og trenerspørsmål 2018
– Handlekveld på Sport1 Hadeland
– Eventuellt
Sted/tid:
Brandbu, kantina til Hapro (Rosendalsveien 1)
Kl 19:00
Velkommen!
Styret i HCK

Innkalling til årsmøte Hadeland CK 2016

Dato/tid: Torsdag 9. februar kl 19:00
Sted: Hadeland Gjestegård

Sakliste
1.  Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av fremmøtte medlemmer
4. Årsberetning
5. Revidert regnskap
6. Fastsettelse av kontigent 2017
7. Innkomne forslag
8. Valg
9. Gaveutdeling
10. Eventuelt
Siste frist for påmelding er 5. februar.
Påmelding her:
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=367370X78262258X41851