Medlemsmøte – torsdag 23.mars kl 19:00 – Hadeland Gjestegård

Saker

– Trening våren / sommeren
– Avvikling av Randsfjorden Rundt 2017
– Eventuelt