Innkalling til årsmøte i Hadeland CK

Til medlemmene i Hadeland CK

Styret innkaller herved til årsmøte i Hadeland CK
Årsmøtet avholdes den 7.februar kl 19:00 på Hadeland Gjestegård.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 30. januar på [email protected].
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.hck.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Bindende påmelding gjøres her.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret