Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Hadeland Cykleklubb.

Årsmøtet avholdes mandag den 10.02.2020 klokka 19.00 på Central Bistro, Torgvegen 8, 2760 Brandbu.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 27.01.2020 til [email protected]

Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret