Monthly Archives: januar 2020

Saksliste til årsmøte – 10.februar

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling

3. Godkjenning av saksliste

4. Valg av møteleder/dirigent

5. Valg av referent

6. Valg av to medlemmer til å signere protokollen

7. Behandling av årsberetning

8. Behandling av regnskap i revidert stand

9. Behandling av forslag og saker

i) Danne flere grupper for langturer

ii) Forbedre info om treningstider på nett/facebook

iii) Forbedre rutiner/info til nye medlemmer om felles treninger m.m

10. Fastsettelse av medlemskontingent for 2021.

11. Vedta budsjett for 2020

12. Valg

13. Gaveutdeling

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Hadeland Cykleklubb.

Årsmøtet avholdes mandag den 10.02.2020 klokka 19.00 på Central Bistro, Torgvegen 8, 2760 Brandbu.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 27.01.2020 til [email protected]

Fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret