Dugnad Randsfjorden Rundt 2019

Hei,

Det er snart tid for årets største dugnad for oss i Hadeland CK 🙂
Randsfjorden Rundt er klubbens største inntektskilde og gir oss muskler til å gi medlemmene flere goder i løpet av året!

Fint om du har mulighet til å bidra.
Meld deg på her.

mvh
Styret i Hadeland CK

Klubben trenger flere stasjonære vakter

Har du lyst og mulighet til å bidra?

Kostnaden til utdanningen dekkes av Hadeland CK
Kurset består av to deler, del 1 må gjennomføres før du melder deg på del 2.

Del1 – E-læringsmodul på nett
Påmelding og gjennomfør gjør du her:
Stasjonære vakter del 1 (e-læring)

Del2 – Teori og prakis, samling på Hapro, Mohagasvingen 8 den 7. mai kl 17-22
Påmelding gjøres her:
Stasjonær vaktkurs sykkel- del 2

En liten gulrot:
De som tar kurset og består eksamen får et Hadelandskort pålydende kr 500,- 🙂

Saksliste årsmøte 7.februar 2019

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE I HADELAND CK

7.februar 2109

 

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder, referent og to til signering av årsmøteprotokoll
  3. Godkjenning av fremmøtte medlemmer
  4. Årsberetning
  5. Revidert regnskap
  6. Fastsettelse av kontingent for 2020. Forslag om egen ungdomskontigent.
  7. Innkomne forslag
  8. Valg
  9. Gaveutdeling
  10. Eventuelt