Innkalling til årsmøte i Hadeland CK

Til medlemmene i Hadeland CK

Styret innkaller herved til årsmøte i Hadeland CK
Årsmøtet avholdes den 7.februar kl 19:00 på Hadeland Gjestegård.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 30. januar på [email protected].
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.hck.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Bindende påmelding gjøres her.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Div info

Hei alle medlemmer i Hadeland CK!

Det blir årsmøte torsdag 7 februar kl 19.00 på Hadeland Gjestegård, med påfølge enkel matservering rett etter årsmøtet. Påmelding til dette vil bli lagt ut innen et par dager. Bindende påmelding pga matbestilling. Ønsker dere alle hjertelig velkommen!

23 og 24 mars arrangeres det regionalt dommerkurs i regi av NCF. Vi har et ønske om deltakelse fra vår klubb. Alt av utgifter dekkes. Mer info vil komme på NCF sin hjemmeside. Ta kontakt med Paul på tlf 99 58 02 80, ved spørsmål, eller hvis dette kan være noe for deg.

Vi kommer til å kjøre et internt opplæringskurs på tidtakersystemet EQ, som vi benytter. I løpet av mars/april. Ta kontakt med Roar på tlf 90 50 25 52, hvis interesse for å være med på dette.

Det er et ønske om at enduro er representert i styret. Ett av styremedlemmene er på valg. Vi har behov for noen som vil være med i valgkomiteen og i tillegg varamedlemmer. Kan, og ønsker du å bidra, så kontakt Hans på tlf 95 12 74 22.

Mvh styret i HCK

 

 

Medlemsmøte 1. november

Skjermbilde 2018-09-27 kl. 20.58.38
Sted: Hadeland Gjestegård
Dato/Tid: 1. november kl 19:00 (prøving av klær fra kl 17:30)

Agenda:
– Prøving av den nye kleskolleksjonen for 2019 fra kl 17:30 og frem til møtestart
– Presentasjon av den nye kolleksjonen fra Bioracer!
– Trening vinteren 2018-19
– Oppkjøring våren 2019 (Mallorca/Gran Canaria?)
– Eventuelt

Velkommen !

Vennlig hilsen
Styret i Hadeland CK